Xây dựng thành phố trù phú, xinh đẹp và đáng sống
─── CSR
─── Landscaping
─── House Construction
─── Dam Construction
─── Bridge Construction

Thành tựu thi công

WORKS

Chúng tôi xin giới thiệu những thành tựu thi công chính trong lĩnh vực xây dựng, lĩnh vực tạo cảnh quan sân vườn và lĩnh vực thi công đặc biệt mà Ocean đã đạt được.