• Trang đầu
  • Thành tựu thi công・Nghệ thuật tạo cảnh quan sân vườn

Nghệ thuật tạo cảnh quan sân vườn

LANDSCAPING

Ngày nay người ta thường nhắc đến tầm quan trọng của cây xanh, và kỹ thuật tạo cảnh quan sân vườn trong quy hoạch đô thị dần trở thành lĩnh vực nhận được nhiều sự kỳ vọng.
Ocean vận dụng kỹ thuật tạo cảnh quan sân vườn được tích lũy từ ngày thành lập, chuyên hoạt động trong lĩnh vực phủ xanh công viên, phát triển các kỹ thuật mới như làm vườn trên sân thượng, v.v…, đáp ứng mọi kỳ vọng với vai trò là nhà tư vấn & nhà xây dựng trong lĩnh vực kiến tạo sân vườn theo yêu cầu của cả khách hàng cá nhân và tổ chức.
Khu vườn trên cao Meguro
Khu sân chơi thiếu nhi Higashiyamanaka
Công viên Seseragi
Đường Nomigawa Honryu
Công trình tu sửa cầu thang lên cầu Yagura
Quản lý đất canh tác tại Bảo tàng mỹ thuật sân vườn Tokyo
Công trình nâng cấp Roppongi Symbol Road
Công trình nâng cấp môi trường và nền móng Đại học công nghiệp Tokyo
Công trình phục chế tường rào quanh sân vườn Kyu-Furukawa
Công trình phủ xanh chùa Ikegami Honmon-ji