Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

PRIVACY POLICY

Chúng tôi xử lý thông tin giúp nhận biết cá nhân nào đó như họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, địa chỉ email của quý khách hàng một cách hợp lý, chúng tôi nhận thức việc bảo vệ những thông tin này là trách nhiệm của doanh nghiệp và nỗ lực thực hiện những điều dưới đây:
 • Mục đích sử dụng
  Chúng tôi cam kết không sử dụng thông tin cá nhân (họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại) có được trong quá trình giao dịch với quý khách hàng cho mục đích khác ngoài công việc, không tiết lộ cho bên thứ ba. Chúng tôi coi việc bảo vệ quyền riêng tư là số một và thực hiện biện pháp chống virus máy tính, lưu trữ thông tin cá nhân một cách an toàn dưới sự quản lý nghiêm ngặt.
 • Quản lý nghiêm ngặt
  Nhằm phòng tránh sự cố truy cập trái phép, mất, giả mạo và rò rỉ thông tin cá nhân công ty chúng tôi nắm giữ, chúng tôi đang thực hiện những biện pháp an toàn phù hợp.
 • Hạn chế cung cấp cho bên thứ ba
  Chúng tôi không cung cấp, tiết lộ cho bên thứ ba khi chưa được sự đồng ý của khách hàng, trừ trường hợp pháp luật quy định.
 • uân thủ luật pháp
  Khi xử lý thông tin cá nhân, bên cạnh tuân thủ luật liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân, chúng tôi đang liên tục xem xét lại biện pháp an ninh và cải tiến nhằm ứng phó với sự thay đổi trong môi trường xung quanh công ty và tình hình xã hội.