Đóng góp cho xã hội

CSR

Đóng góp cho xã hội

Ocean tận dụng các kỹ thuật – bí quyết đã tích lũy được qua nhiều năm để thực hiện giáo dục đào tạo thúc đẩy sự tự lập cho những thanh niên trẻ, là những người sẽ gánh vác tương lai của khu vực Châu Á.
  • Nằm trong chuỗi hoạt động đóng góp cho cộng đồng quốc tế, hiện nay chúng tôi đang hợp tác với trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng – Việt Nam tổ chức các buổi hội thảo và thực hiện các hoạt động hỗ trợ.
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ tại trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
Hỗ trợ chương trình đào tạo tiếng Nhật
Cung cấp ký túc xá Ocean
Tổ chức giao lưu Việt Nhật
Lễ tốt nghiệp dành cho sinh viên tham gia hội thảo
Bữa tối cùng sinh viên tham gia hội thảo
Thông tin được đăng trên Trang chủ của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (đứng giữa) và Thành viên Bản quản trị công ty
Cảnh quan Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
Hình ảnh Hội thảo
Lễ trao tặng cây Hoa anh đào cho Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng