• Trang đầu
  • Dự án xây dựng・Ngành thi công đặc biệt特

Ngành thi công đặc biệt

SPECIAL CONSTRUCTION

Xây dựng đường sắt, mở rộng đường bộ, công trình sông hồ, công trình xây đập, phục hồi cảnh quan tự nhiên, v.v... Chúng tôi nhanh chóng cập nhật kỹ thuật và phương pháp thi công đặc biệt kịp thời đáp ứng nhu cầu của thời đại, thi công các công trình đặc biệt đảm bảo cảnh quan và độ bền nhờ những kỹ thuật riêng, cống hiến cho sự nghiệp kiến tạo đô thị nơi mà mọi người có thể an tâm sinh sống.
Công trình EPS
Công trình xây mới Rock Shed
Công trình cải tạo đường bộ
Công trình EPS đường bộ thu phí
Công trình cải tạo giao lộ
Tường chắn thủy triều khu vực Toyosu-Harumi Công trình gia cố lấp B Block
Công trình nâng cấp công trình đường bộ
Công trình đá nhân tạo
Công trình đá nhân tạo